Mi a csontritkulás?

2. fokozatú csontritkulás kezelés, A csontritkulás okai és rizikófaktorai

Előző OTKA-támogatású gerinc-kutatásainkhoz képest az ízületek ízületi ingerlése tervezett kutatás a gerinc-mechanika más területeire összpontosít, a korábbi pályázatokkal nincs átfedésben, de támaszkodik az ott elért eredményekre és infrastruktúrára. A tervezett témakörök: 1.

2. fokozatú csontritkulás kezelés projekt alapkutatás, amelynek célja új, általános összefüggések feltárása a fenti esetekben fellépő mechanikai jelenségekre. Kizárólag mechanikai kísérleteket és analízist végzünk; klinikai orvosi vizsgálatokkal nem foglalkozunk. Az alkalmazott módszerek: mozgáselemzés, nyomókísérletek és végeselemes számítások. 2. fokozatú csontritkulás kezelés kísérleti vizsgálatban a mérnökök és orvosok együtt vesznek részt, eredményeiket együtt értékelik.

A kutatáshoz szükséges beteganyagot az OGK biztosítja, az infrastruktúrát részben a kutatás helyszíneit adó intézmények biztosítják, részben a jelen pályázati költségvetésből kívánjuk beszerezni. A kutatásban 8 mérnök és 9 orvos vesz részt, a vállalt területen valamennyien elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Közülük 8 fő év közötti fiatal kutató, várható eredményeikkel PhD téziseik megalapozását tervezik. Az Országos Gerincgyógyászati Központ a jelen kutatással kívánja megalapozni biomechanikai gerinc-kutató műhelyét.

A témáknak nincs hazai és nemzetközi előzménye, így visszhangjuk várható. Az eredmények elméleti része a mechanikai modellalkotás területén, gyakorlati része az egyre komolyabb népegészségügyi problémát jelentő csontritkulással társult degeneratív gerincbetegségek gyógyítása terén kerülhetnek felhasználásra. The 2. fokozatú csontritkulás kezelés subjects are: Experimental and numerical analysis of 1. The project is basic research, with the aim of establishing new general relationships for the above mechanical problems.

Mechanical experiments and analyses will be used exclusively; clinical medical examinations are excluded. The applied methods are: motion analyses, compression tests and finite element calculations. In all experiments engineers and doctors participate mutually, they analyse their results together.

In the relating research topics, all participants have adequate experience.

Fogínysorvadás: Mitől alakul ki és hogyan kezelhető?

The results will be correctly controllable; checking points are detailed in Work Plan. The subjects have no international precedents, international reflections can be expected.

The theoretical results may be used in mechanical modelling, the practical results may be applied in the medical therapies of degenerative spine diseases joined with osteoporosis. 2.

gyümölcs ízületi kezelés váll fájdalom egy kéz emelésekor

fokozatú csontritkulás kezelés fúziós rögzítéssel szomszédos szegmentumokban kialakuló mechanikai funkcióváltozások vizsgálata A fúziós műtéti technika során az érintett gerinc-szakasz teljes elmerevítése történik, emiatt a mozgásképesség a szomszédos szegmentumokra hárul, jelentős többletterhelést róva rájuk, azok degenerációját idézve 2.

fokozatú csontritkulás kezelés. A kutatás egyrészt a jelenség feltárását, másrészt annak mechanikai elemzését célozta. A szomszédos szegmentum szindróma vizsgálata mozgásanalízissel 1. Mozgásanalízis Spinal Mouse mérőeszközzel Műtött és egészséges betegek csoportjainak hosszú távú nyomon követésével kimutattuk és összehasonlítottuk a merev és a mozgásmegtartó műtéttel stabilizált szegmentummal szomszédos porckorongok károsodása miatt megjelenő funkcionális diszharmóniát Spinal Mouse mérőeszközzel végzett mozgásanalízis útján.

Meghatároztuk a csigolyák egymáshoz viszonyított helyzetét, a súlyvonal helyzetét, a lordosis és khyphosis szögeit egyenes állás, előre-hátrahajlás és oldalirányú mozgások véghelyzeteiben.

Következtetések: 1 Merev fúziós műtét után az érintett szomszédos szegmentumok mozgástartománya szignifikánsan eltér az egészséges értékektől, mozgásmegtartó műtét esetén kevésbé. Radiológiai mozgásanalízis Műtött betegek csoportjainak hosszú távú nyomon követésével Swissray típusú digitalis rtg készüléken mért mozgásminta elemzéssel kimutattuk és összehasonlítottuk a mereven és mozgásmegtartó műtéttel rögzített 2.

fokozatú csontritkulás kezelés szomszédos porckorongok károsodása miatt megjelenő funkcionális disz-harmóniát.

ízületi könnyű kezelés

Következtetések: a mozgásmegtartó műtéti technika a szomszédos szegmentum szindróma kiala-kulásának gyakoriságát csökkenti. A szomszédos szegmentum szindróma vizsgálata végeselem-módszerrel A modellezést a porckorong degenerációjának vizsgálatára ANSYS rendszerben kifejlesztett végeselemes szegmentum-modellen végeztük. A modellt tovább finomítottuk. A porckorong annulus rétegeinek a számát 3-ról 6-ra növeltük, a nucleust 2 rétegből építettük össze. A kisízületeket görbült felülettel modelleztük.

Az annulus szálerősítésénél a testelemekbe ágyazott osztott paraméterű szálerősítést alkalmaztunk.

Egyik kifejlesztője volt a spondylolysis és kisfokú lytikus spondylolisthesis műtéti kezelésében alkalmazott direkt kompressziós csavarozás technikának. A legtöbb hazai műtétet is ő végezte és az es évek közepén e témában védte meg disszertációját, melynek előkészítésében sokat segítettem magam is.

A szalagokat nemlineáris, törtkarakterisztikájú, csak húzás felvételére alkalmas rugóelemekkel modelleztük. A finomított szegmentum-modell alapján összeállítottuk a multiszegmentális modellt, amely négy csigolyából és három porckorongból áll.

Elvégeztük a merev fúzióval szomszédos porckorongok károsodási folyamatainak numerikus szimulációját.

2. fokozatú csontritkulás kezelés

Következtetések: 1 A műtött szegmentum mozgástartománya jelentősen csökken, míg a szomszédos szegmentumoké jelentősen nő, ami ott megnövekedett feszültségértékeket eredményez. Csontcement távtartóval stabilizált szegmentumok teherbírás-vizsgálata PEEK távtartó és PMMA cement távtartó összehasonlító mechanikai vizsgálata A porckorongok degenerációja legtöbbször a csigolyák csontritkulásával társul.

Stabilizációs műtétek után a hagyományos PEEK távtartó túlzottan besüllyed a csontritkulásos csigolyákba, ezért új fejlesztésként PMMA csontcementből készült távtartót alkalmaznak. A kutatás célja a kétféle műtéti eljárás mechanikai összehasonlítása 2. fokozatú csontritkulás kezelés. A kétféle műtéti eljárás összehasonlítása nyomókísérlettel 15 db humán cadaver lumbális gerincből kioperáltunk 30 db, két csigolyából és a köztük lévő porc-korongból álló gerinc-szegmentumot, majd 15 db szegmentumot PEEK távtartóval és 15 db-ot PMMA cement távtartóval stabilizáltunk a porckorong részleges eltávolítása után.

A mintadarabokról műtét előtt, műtét után és a nyomóteszt után CT-rétegfelvételeket készítettünk.

Osteoporosis jellemzői 2 fok

A mintadarabokat egytengelyű laboratóriumi nyomásvizsgálatnak vetettük alá. A teher-elmozdulás görbékből meghatároztuk a mechanikai jellemzőket. Elvégeztük a két műtéti eljárás mechanikai jellemzőinek statisztikai összehasonlítását és biomechanikai paraméter-analízisét. Következtetések: 1 A cementezett távtartó azonos törőerőt, de kétszeres nyomási ellenállást, és alig több mint fele akkora besüllyedést eredményez a csigolyába, gyenge csontminőség esetén pedig egy-értelműen nagyobb teherbírást ad.

A kétféle műtéti eljárás összehasonlítása végeselem-módszerrel Elkészítettük mindenegyes szegmentum CT kép alapú próbatest-specifikus végeselem-modelljét.

A csont károsodásának szimulálására inhomogén, anizotrop rugalmas-képlékeny anyagmodellt használtunk, a CT szürkeskála HU-értékei függvényében kapott anyagállandókkal, így egy-egy csigolya csontállományát mintegy féle különböző anyaggal adtuk meg.

2. fokozatú csontritkulás kezelés

Osteoporosis 2 fok, mi ez Az osteoporosis 1, 2, 3, 4 fokos kezelése A betegség kezelésének hatékonysága és a stabil testállapot fenntartása attól függ, hogy a betegség mely szakaszában volt kimutatható. Ezt a módszert csontdenzitometriának nevezik - a csontszövet ultrahang diagnózisa. Mérsékelt rendszeres testmozgás - reggeli gyakorlatok, séta a friss levegőben, úszás. Hogyan változik a csont A betegség kezelésének fő célja: Gyakran jelen van a csípőízület csontritkulásának deformálása.

Következtetések: 1 A skót redő ízületi betegsége szimuláció a kísérleti eredményeket igazolta, ugyanakkor a kvantitatív eredményeken túl rendkívül fontos kvalitatív eredményekkel szolgált 2.

fokozatú csontritkulás kezelés csontritkulásos csigolyák tönkremeneteli mechanizmusára vonatkozóan. Az ágyazati peremfeltételek hatásának vizsgálata A laboratóriumi kísérletek során feltételeztük, hogy a törőgépbe való befogáshoz szükséges műgyanta ágyazat vastagsága befolyásolhatja a mintadarabok teherbírását.

Ezért a szegmentumok CT-specifikus végeselem-modelljei alapján az ágyazati vastagság 2. fokozatú csontritkulás kezelés leszeletelésével 2.

fokozatú csontritkulás kezelés kísérleteket végeztünk. Következtetések: 1 Az ágyazási rétegvastagságok fokozatos csökkentése a teherbírás és a merevség fokozatos csökkenését eredményezi. Csontritkulásban megroppant, új cementezési eljárással megerősített csigolyák teherbírás-vizsgálata vertebroplastica és kyphoplastica összehasonlító mechanikai vizsgálata A csontritkulás miatt megroppant csigolyák hagyományos megerősítési módja a csigolyák cementtel történő feltöltése, az ún.

Ennek káros mellékhatása, hogy a cement a környező szövetekbe is behatol. Az új cementezési technika, az ún.

A csontritkulás előfordulása

A kutatás célja a két módszer széleskörű biomechanikai összehasonlítása volt in vitro nyomókísérletekkel és végeselem-módszerrel. A kétféle műtéti eljárás összehasonlítása nyomókísérlettel 24 darab humán cadaver lumbális gerincből kioperáltunk darab kísérletre alkalmas lumbális csigolyát, ennek felét vertebroplastica, felét kyphoplastica útján töltöttük fel azonos mennyiségű cementtel.

A teher-elmozdulás görbékből meghatároztuk a mechanikai jellemzőket, amelyek statisztikai összehasonlításánál páros tesztet alkalmaztunk. Következtetések: 1 A törőteher és a rugalmas merevség szignifikánsan kisebb, az összenyomódás szignifikánsan nagyobb a kyphoplasticánál, de a különbségek nem nagyok. A kétféle műtéti eljárás összehasonlítása végeselem-módszerrel Elkészítettük a csigolyák QCT kép alapú próbatest-specifikus végeselemes modelljét.

Mozgásszervi betegségek

A csont káro-sodásának szimulálására inhomogén, anizotrop rugalmas-képlékeny anyagmodellt használtunk, a CT szürkeskála HU-értékei függvényében kapott anyagállandókkal, így egy-egy csigolya csontállományát mintegy féle különböző anyaggal adtuk meg. A modellek validálása és futtatása, valamint az eredmények értékelése jelenleg még folyamatban van. Konzervatív terápiák biomechanikai vizsgálata 4.

A gyógytorna hatásának vizsgálata mozgásanalízissel A mozgásanalízis célja annak kimutatása volt, hogy mennyire közelíthető meg gyógytornával az egészséges mozgásmintázat és izomegyensúly a beteg eredeti állapotát figyelembe véve.

A Zebris ultrahang-alapú gerincvizsgáló rendszer hitelesítése, alkalmazhatósága A vizsgálat célja 2. fokozatú csontritkulás kezelés megállapítása volt, hogy milyen korreláció van a nem invazív ultrahangos vizsgálat és a sugárterheléssel járó röntgen vizsgálatok 2. fokozatú csontritkulás 2. fokozatú csontritkulás kezelés között a mozgásminták vonat-kozásában, hogy az invazív módszer kiváltható legyen a nem invazív módszerrel.

Az összehasonlítást 34 kisfokú scoliosisban szenvedő gyermeken végeztük. A rtg felvételekből a klasszikus Cobb módszerrel nyerhető és a Zebris ultrahang-alapú mérési eszközzel kapott kyphosis és lordosis szögek közötti korrelációt határoztuk meg. Következtetések: 1 Az ultrahang-alapú gerincvizsgáló módszer megismétlési pontossága megfelelő, a mért eredményből számított szögértékek erős korrelációt mutatnak a RTG felvételeken mért értékekkel.

A gyógytorna hatásának vizsgálata kisiskolás gyermekeken mozgásanalízissel Az ötéves kutatás célja iskoláskorú gyermekek esetén 2. 2. fokozatú csontritkulás kezelés csontritkulás kezelés és háromféle kóros — hanyagtartású, lúdtalpas és kisfokú gerincferdülésben szenvedő — betegcsoportnál a gerinc görbületeinek meghatározása és a gyógytorna hatásának vizsgálata volt.

A vizsgálatba év közötti gyermeket vontunk be. A tövisnyúlványok térbeli koordinátáit természetes egyenes állás közben 2. fokozatú csontritkulás kezelés CMS-HS ultrahang-alapú mozgásvizsgáló rendszerrel határoztuk meg, amelyből a háti kyphosis, a lumbális lordosis, a sagittális és a frontális törzsdőlés szögértékeit számítottuk.

OTSZ Online - A csontritkulás gyógyszeres kezelése

A vizsgálatsorozat végére egészségeseknélhanyag tartásúaknállúdtalpasoknál és gerincferdüléses betegeknél vizsgálati eredmény állt rendelkezésünkre. Következtetések: 1 A hanyagtartású, lúdtalpas és gerincferdüléses gyermekek esetén az éveken át naponta végzett intenzív gyógytorna hatása hónap után jelentkezik.

A súlyfürdő és a csontritkulás mechanikai kölcsönhatásának vizsgálata végeselem-módszerrel A csontritkulás hatásának elemzésére az ANSYS rendszerben kidolgozott végeselemes szegmentum-modellünk felhasználásával numerikus paraméteranalízist végeztünk az anyagállandók változtatásával, öt életkori degenerációs fokozatban, továbbá részletesen elemeztük a gerincszegmentum deformációs súlyos fájdalom a váll ízületeiben feszültségi állapotát tipikus súlyfürdőbeli teherre, N indirekt és 50 N direkt nyújtás hatására.

Következtetések: 1 A szivacsos csont minősége meghatározó paraméter. Analysis of changes of mechanical function in adjacent segments after fusion In consequence of the complete stiffening of segments by fusion techniques, the mobility of the oper-ated segment is passed over to the adjacent motion segments, leading to substantial overloading 2.

fokozatú csontritkulás kezelés them, yielding the degeneration of the adjacent discs. The aim of the research was partly to clear the symptoms of ASD by in vivo motion analysis and partly to analyze the mechanical relations of it by finite element method.

Analysis of the adjacent segment disease ASD by using motion analysis 1. Motion analysis by using Spinal Mouse device By long-term follow-up analyses of groups of healthy and operated patients the functional disharmony of the adjacent segments was proved and compared for rigid and semi-rigid fixation techniques by using Spinal Mouse device.

Relative positions of vertebrae, range of motion, position of the line of gravity, angles of lordotic and kyphotic physiologic curvatures of the spine were measured and registered in erect standing, flexion-extension and lateral bending positions. Conclusion: 1 The range of motion of the adjacent motion segments significantly differs from the healthy ones, mainly for rigid fusion. Radiologic motion analysis By long-term follow-up analyses of groups of healthy and operated patients the functional disharmony of the adjacent segments was proved and compared for rigid and semi-rigid fixation techniques by using Swissray digital X-ray technology.

Conclusion: The incidence of ASD can be limited by using semi-rigid operation techniques. Analysis of adjacent segment disease by 2. fokozatú csontritkulás kezelés finite element method The aim of the research was to follow the damage processes of the discs next to the rigid fusion by using finite element numerical simulation.

The analysis was executed by using a finite element model of the lumbar 2. fokozatú csontritkulás kezelés segment developed in ANSYS system for the analysis of disc degenerations. The model was refined by increasing the annulus layers from 3 to 6, by dividing the nucleus to 2 parts, by using curved surfaces to the facet joints and embedding the annulus fibers into the annulus ground substance, by applying nonlinear unilateral, no-compression material for the ligaments.

Multisegmental model was used consisting of four vertebrae and three discs. Numerical analysis of 2. fokozatú csontritkulás kezelés processes of the adjacent discs was executed. Conclusion: 1 The 2. fokozatú csontritkulás kezelés of motion of the operated segment significantly decreases while that of the adjacent segments significantly increases, leading to the significant change of stress states and in-creasing stresses in the adjacent discs.

Load bearing analysis of a new fusion technique of spine degeneration joined with osteopo-rosis comparative mechanical analysis of PEEK spacers and PMMA cement spacers Spine degenerations are generally accompanied by osteoporosis.

After surgical stabilization the traditional PEEK spacers strongly subside into the irregularly deformed endplates and vertebrae. To avoid implant subsidence, a new technique is developed where bone cement is applied as interbody device along the vertebra-implant interface.

The aim of this research was the mechanical comparison of the traditional PEEK spacers and the new PMMA cement cages by using uniaxial compression tests and finite element simulation. Comparison of the two alternative surgical methods by mechanical compression test For the specimens 30 cadaveric lumbar motion segments two vertebrae with the disc between them were extracted from 15 human lumbar spines. In the PMMA group, all possible free places of the intervertebral space were filled in by the injected cement.

  1. Dr. Jakab Gábor gerincsebész, ortopéd szakorvos - Országos Gerincgyógyászati Központ
  2. IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy
  3. Toxoplasmosis ízületi fájdalom
  4. Calcaneus 3—4 hónap Számos kísérlet történt a törésgyógyulás serkentésére.
  5. A csontsűrűséget egyrészt a csont ásványi anyag tartalma főleg kalcium és foszfátmásrészt szerves anyag tartalma pl.
  6. Csontritkulás tünetei és kezelése - HáziPatika
  7. Fogínysorvadás: Mitől alakul ki és hogyan kezelhető? - Dentpoint

The specimens were scanned individually with a high-resolution quantitative computed tomography QCT system three times: 2. fokozatú csontritkulás kezelés operation, after operation and after the compression test.

Destructive compressive mechanical test was executed. The main mechanical characteristics were extracted from the load-displacement curves. To compare the two alternative treatments, statistical analysis was applied and biomechanical parameter analysis was executed. Comparison of the two alternative surgical methods by finite element method Based on the QCT images of the motion segments, case-specific finite element models were achieved for each segment.

The vertebral bone was assumed to be a transversely isotropic, inhomogeneous and linear elasto-plastic material. For both the trabecular and cortical bone compartments the properties of the elements were scaled based on the grey scale HU of the CT images. Thus the bone of a vertebra was modeled by different 2. fokozatú csontritkulás kezelés. Conclusion: 1 The numerical simulation verified the experimental results, and beside the quantitative results provided very important qualitative information.

Analysis of the effect of embedding thickness The experimental boundary conditions may influence the results of the measurements. The QCT-based case-specific finite element models were used to analyze the effect of embedding thickness on the mechanical behaviour of the specimens. We applied a slicing method decreasing gradually the original 2. fokozatú csontritkulás kezelés mm thickness of the embedding just to the total removal of it. Conclusion: 1 The gradual decrease of the embedding thickness decreased the strength of the segment, moreover, 2 for cement spacers the plastic damage zone changed its position inside the cancellous bone of vertebrae, depending on the embedding thickness.

Load-bearing analysis of 2. fokozatú csontritkulás kezelés vertebrae augmented by new cementing methods comparative mechanical analysis of vertebroplasty and kyphoplasty Vertebroplasty and kyphoplasty are alternative techniques to augment osteoporotic vertebrae. In vertebroplasty, during bone cement injection into the osteoporotic cancellous bone, the cement can leak into the soft tissues.

To avoid this effect, in kyphoplasty, a balloon is inserted, inflated and re-moved before cement injection, thus the cement remains its prepared place. The aim of this research was the mechanical comparison of the two alternative surgical methods by using uniaxial compression tests and finite element simulation.

Comparison of the two alternative surgical methods by mechanical 2. fokozatú csontritkulás kezelés test lumbar vertebrae were extracted from 24 human cadaveric spines. Half of them were operated by vertebroplasty VPthe other half by kyphoplasty KPby the same amount of cement. The specimens were scanned individually with a high-resolution quantitative computed tomography QCT system three times: before and after the operation and after the compressive test.

Compressive mechanical test was a lábak ízületeinek csontok kezelése. From the force-displacement curves the main strength characteristics were extracted. In the statistical analysis, for the VP and KP groups a paired cross over study was investigated. For the main mechanical characteristics biomechanical parameter analysis was executed.

Conclusion: 1 The stiffnesses and the failure loads significantly decreased, while the displacements and strains increased in the KP groups, compared to the VP groups, however, the differences were small. For both the trabecular and cortical bone compartments the properties of the elements were scaled based on the grey scale of the CT images. The numerical simulation is just in progress. Biomechanical analysis of conservative therapies 4.